وبلاگ فوق تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی

پدیده کریستالیزاسیون - وبلاگ ساخت پدل پلی اتیلن (تاسیسات حرارتی و برودتی)

وبلاگ ساخت پدل پلی اتیلن (تاسیسات حرارتی و برودتی)

تاسیسات حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع (پدل پلی اتیلن)

دوشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 18:35

پدیده کریستالیزاسیون

پدیده کریستالیزاسیون:در مورد پدیده کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی اظهار نظرهای غیر واقعی زیاد بعمل آمده و تلاش شده است آنرا بسیار بزرگ و حاد نشان دهند و در مقابل، چیلرهای تراکمی تبخیری را بعنوان گزینه برتر جایگزین نمایند. درحالیکه این پدیده بسیار ساده و قابل پیش بینی و پیش گیری است. حتی اخیراً نیز مواد افزودنی درحال ساخت و آزمایش است که با اضافه نمودن آن بطور کلی کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی اتفاق نخواهد افتاد.

اصولاً کریستال شدن ناشی از افت شدید دما و افزایش غلظت محلول لیتیوم بروماید در مسیر خروجی محلول غلیظ ازمبدل (بیشترین غلظت و آمترین دما) صورت می گیرد. بدین معنی که حالت محلول بودن لیتیوم بروماید تابع دما و غلظت آن است. علت رفتن سیستم به سمت کریستال می تواند ناشی از دو حالت در چیلر باشد. ممکن است دمای آب برج خنک کننده به حدی افت نماید که سبب کاهش شدید درجه حرارت محلول رقیق خروج از ابزربر گردد.

  کاهش دما سبب کاهش زیاد دمای محلول غلیظی است که از ژنراتور به مبدل وارد می شود . درمحل خروج محلول غلیظ از مبدل کاهش دما به حداکثر میرسد که باتوجه به غلظت آن به کریستال شدن منجر شود. که در این صورت لازم است حتماً در مورد کنترل دمای آب برج خنک کننده اقدام مؤثر نظیر نصب شیر سه راهه یا دوراهه و بای پاس های دستی و یا خاموش و روشن نمودن فن برج بعمل آید. از موارد دیگری که ممکن است سبب کریستال شود، افزایش فشار داخل چیلر بخاطر نشتی می باشد و این امر باعث افزایش نقطه جوش مبرد می گردد و نهایتاً چیلر قادر نخواهد بود که دمای آب چیلد را درحد مطلوب پائین آورد و سنسور کنترل دمای خروجی آب چیلد فرمان باز شدن بیشتر شیر بخار یا آب داغ را فراهم می سازد و افزایش میزان بخار یا آب گرم سبب جدا شدن بیشتر مبرد از محلول می گردد. افزایش غلظت محلول خروجی از ژنراتور تداوم می یابد این درحالی است که شرایط تبخیر مبرد در اواپراتور و جذب آن توسط لیتیوم بروماید بخاطر وجود نشتی در چیلر کاملاً از بین رفته و نهایتاً افزایش غلظت به کریستالیزاسیون ختم خواهد شد، که در این صورت شرط اول این است که در مورد رفع نشتی و کاهش فشار داخل چیلر و ایجاد وکیوم کافی اقدام شود.
کریستال شدن ناشی از افت شدید دما و افزایش غلظت محلول لیتیوم بروماید در مسیر خروجی محلول غلیظ ازمبدل (بیشترین غلظت و آمترین دما) صورت می گیرد
عملکرد ضدکریستالیزاسیون اتوماتیک در چیلرهای مدل اسپیکو sse (ضد کریستالیزاسیون)

چنانچه به هر دلیلی کریستالیزاسیون در دستگاه حادث شود جریان محلول غلیظ از مسیر اصلی یعنی مسیر مبدل کم و یا مسدود می گردد و سبب می شود محلول داغ لیتیوم بروماید از مسیر سریز خط ضدکریستال مستقیماً وارد ابزربر شود که باعث افزایش دمای محلول ابزربر می شود.
این محلول گرم که از مسیر مبدل به ژنراتور در جریان است سبب افزایش دمای بلورهای کریستال شده لیتیوم بروماید می گردد و مسیر مسدود شده کریستال را مجدداً ذوب و جاری می سازد. بهرحال خاطر نشان می شود که علت کریستال شدن باید شناسائی و برطرف شود.

در اثر این پدیده از عبور محلول جلوگیری شده و ظرفیت برودت دستگاه افت شدید می کند. وقوع پدیده کریستال شدن با علائم زیر آشکار می گردد:

1: درجه حرارت آب چیلد خروجی افزایش می یابد.
2: سطح محلول از طریق چشمی ابزربر قابل رؤیت نمی باشد.
3: سر و صدا در پمپ محلول بعلت پدیده کاویتاسیون ایجاد می گردد.
4: خط لوله سیستم خودکار جلوگیری از کریستال شدن گرم می گردد.چنانچه کریستال شدید در سیستم بوجود آید باید عملیات ضدکریستال به شرح ذیل در چیلر اجرا شود و بعد از رقیق نمودن محلول و باز شدن کریستال سیستم را خاموش نموده و قبل از راه اندازی مجدد ابتدا عامل اصلی کریستال شدن در چیلر برطرف شود و سپس نسبت به راه اندازی و بهره برداری اقدام شود.
عملیات رفع کریستال های شدید:
1 : کلیه سنسورها، لوازم کنترل و نشان دهنده ها واقع در مسیرهای آب برج خنک کننده و آب چیلد که بالاترین مقیاس آنها کمتر از 100 درجه است را از غلاف خارج کنید.
2: پمپ چیلد و پمپ آب برج راخاموش کنید.
3: بر روی مدار برقی فلوسوئیچ ها پل بزنید.
4: شیرهای خروجی و ورودی چیلد و خنک کننده کاملاً بسته و دو دور مجدداً باز شود.
5: شیر دستی رقیق سازی یا در بعضی از مدلها شیر برقی رقیق سازی، مسیری که اجازه می دهد آب مقطر جمع شده در تانک مبرد به ابزربر جاری شود را باز کنید. قابل توجه است وقتیکه سطح آب مبرد به حداقل رسید، پمپ مبرد بطور اتوماتیک خاموش می شود. خاموش نمودن پمپ با کلید دستی واقع بر روی تابلو نیز امکان پذیر است.
6: دستگاه را روشن نمائید و اجازه دهید دمای محلول درحال چرخش تا حدود 100 درجه افزایش یابد این عمل با کنترل دستی مسیر آب گرم یا بخار امکان پذیر است.
7: در این شرایط کریستال های شدید رفع خواهد شد و رفع سر و صدای کار پمپ محلول و روان شدن حالت کار آن و افزایش سطح محلول در سایت گلاس نشانه رفع کریستال خواهد بود. و نهایتاً اندازه گیری غلظت محلول ابزربر 50 تا 54 درصد خواهد بود که تأئید رفع کریستال می باشد.
8: شیرهای آب برج خنک کننده را باز و پمپ آب برج را راه اندازی نمائید و با روشن نمودن فن های برج دستگاه را تا حدود 45 درجه خنک کنید.
9: شیرهای آب چیلد را باز نمائید.
10: سنسورها و لوازم کنترل و اندازه گیری را در جاهای خود برگردانید.
11: شیربخار یا آب داغ را از حالت دستی به اتومات قرار دهید.
12: پل های فلوسوئیچ های چیلد و آب برج را برداشته و درحالت اصلی قراردهید.
13: پمپ چیلد را روشن نمائید.
14: دستگاه را استارت نمائید.
15: چنانچه عامل اصلی کریستال برطرف شده باشد دستگاه به حالت نرمال ادامه کار خواهد داد.

دلایل ایجاد کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی:یخ بستن و متبلور شدن آن را کریستالیزاسیون گویند و گرچه این عمل به دستگاه صدمه نمی زند، اما جریان محلول را مسدود می کند.
 

1- تخلیه نادرست، هوا و روغن که تقطیر ( کندانسه ) نمی شوند یا ضعیف بودن پمپ تخلیه در خلاء کردن آنها. 
2. نوسانات زیاد درجه آب سرد. 
3. شیر محلول اتوماتیک به طور ناصحیح میزان شده باشد. 
4. رقیق شدن نادرست محلول لیتیم بروماید.

کریستاله شدن سیستم به طریق زیر مشخص می شود: 
1- درجه حرارت آب سرد خروجی شروع به افزایش می کند. 
2- سطح محلول در شیشه آب نما در ابزوربر کاهش می یابد. 
3- ورودی پمپ محلول خالی می ماند و ایجاد سر و صدا می کند.

برای برطرف کردن کریستال ها به شرح زیر عمل کنید: 
توجه داشته باشید که هرگز پمپ خلاء را راه نیندازید. 
1- سنسور کنترل کننده آب سرد و کنترل کننده درجه حرارت پایین ( کم ) مایع مبرد را از غلاف خارج کنید ( برای جلوگیری از صدمه دیدن ) 
2- تمام ترمومترها و ترموستات ها که درجه بندی آنها کمتر از 210 درجه فارنهایت است، خارج کنید. 
3- پمپ آب کندانسور و بادبزن برج را خاموش کنید. 
4- پمپ آب سرد و پمپ محلول مایع مبرد در حال کار باشند. 
5- شیر مایع را از طریق کلیدباز کنید.

این شیر به مایع مبرد اجازه میدهد محلول را رقیق کند. وقتی مکش پمپ مایع مبرد خالی شد، کلید را در وضعیت اتوماتیک قرار دهید و اگر حالت کریستاله شدید بود مرحله فوق تکرار شود. 
در حالت های شدید یخ بستن، باید مبدل حرارتی یا محلول غلیظ یا هر دو گرم شوند. حرارت خارجی که در این حالت داده می شود، ممکن است از یک منبع بخار خارجی و یا یک مشعل تامین شود. در مواقعی که حرارت دادن بوسیله شعله انجام می گیرد، باید دقت شود که هیچ قسمتی بیش از حد داغ نشود. آنچه مسلم این است که قسمت هایی از خط مبرد کریستاله می شود ( خط محلول از ژنراتور به مبدل و خط محلول از مبدل به ادکتور ) 
در چنین مواقعی کنترلر شیر بخار (2PRV) را در نظر بگیرید و کلید سرویس (1S) را در وضعیت سرویس بگذارید تا شیر بخار را باز کند و پمپ محلول را به کار بیندازد. مقدار بخار را دستی تغییر دهید ( شیر کنترل 2PRV) تا به تدریج حرارت به 210 درجه فارنهایت برسد. 
محلول داغ بین ابزوربر و ژنراتور بین مبدل جریان می یابد و از ژنراتور به ابزوربر، از لوله های ضد کریستالیزاسیون بر می گردد، برای تسریع از بین بردن کریستال ها بهتر است پمپ محلول به طریق زیر بکار گرفته شود: 
1- وقتی محلول داغ از ژنراتور به ابزوربر بر می گردد، پمپ محلول را نگهدارید تا این محلول داغ بتواند در شکستن کریستال ها کمک کند. 
2-بعد از اینکه محلول به داخل مبدل حرارتی رفت، پمپ محلول را بکار اندازید . 
3- اعمال فوق را چندین بار تکرار کنید.

هنگامی که حرارت محلول به 150 درجه فارنهایت رسید، پمپ و بادرسان های برج را دوباره راه بیندازید. سنسور کنترل و تمام ترموستات ها و ترمومترها را در جای خود قرار دهید و تصحیح های لازم را انجام دهید تا از کریستاله شدن مجدد جلوگیری شود

برچسب‌ها: کریستالیزاسیون
ابزار پرش به بالا

کد جلوگیری از راست کلیک موس

ابزار وبمستر

Online